Uncategorized

Thời khóa biểu tuần từ 27/2 đến 5/3/2017 28/03/2017 | 4:30 chiều

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh - ký sinh trùng 1 - 5 (7h30) Thi lại TACB2 1 - 5 (7h30) Vật lý đại cương 1 - 5 (7h30) Giải phẫu sinh lý 1 - 5 (7h30) Nghỉ ôn thi CNTTK8 & CNTTK9 Sáng Thi tiếng anh chuyên ngành 2 1 - 5 ...

Tên lớp quản lý Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh ...