Thông báo tuyển sinh

Những biến động của hệ đào tạo liên thông 2016(Phần 1)

Những biến động của hệ đào tạo liên thông 2016(Phần 1) 14/10/2015 | 9:11 sáng

Với thay đổi lớn trong thông tư 55 sửa đổi, ngành học liên thông 2016 đã được “cởi trói” sau một thời gian quản lý chặt. Vậy tại sao ngành học này lại được "cởi trói" như vậy? Vì sao hệ đào tạo liên thông bị "trảm"? Để trả lời cho vấn ...

Với thay đổi lớn trong thông tư 55 sửa đổi, ngành học liên thông 2016 ...