Văn Bằng 2

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2016

Danh sách tổng hợp của các trường có tổ chức tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2016 theo chỉ tiêu của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra. Thí sinh và quý phụ huynh xem thông tin chi tiết bên dưới đây:

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY DƯỢC SĨ

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY DƯỢC SĨ 29/03/2017 | 3:17 chiều

Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 Cao đẳng chính quy ngành Dược sĩ năm học 2017 - 2018: I. Ngành đào tạo: Dược sĩ (Mã ngành: 6720401) II. Đối tượng và phương thức tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao ...

Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 Cao đẳng ...

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng năm 2016

Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng ngành dược – điều dưỡng năm 2016 28/11/2015 | 2:19 sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) 1. NGÀNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - Dược - Điều dưỡng   2. Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 – Áp dụng với thí sinh đã có ít nhất 1 văn bằng ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  (TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ ...