Thời khóa biểu tuần từ 13.3 đến 26.3.2017

Tên lớp
quản lý
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh-  ký sinh trùng 1 – 5 (7h30) Y đức 1 – 5 (7h30) Vật lý đại cương 1 – 5 (7h30) Vi sinh-  ký sinh trùng 1 – 5 (7h30) Hóa đại cương vô cơ 1 – 5 (7h30)
CNTTK9 & CNTTK8 Sáng Thi bảo trì và xử lý sự cố MT 1 – 5 (7h30) Lập trình trực quan 1 – 5 (7h30) Kiến trúc máy tinh 1 – 5 (7h30) Lập trình trực quan 1 – 5 (7h30) Thương mại điện tử 1 – 5 (7h30)
D33K8 Chiều Thi tổ chức và quản lý dược 6-10 (13h30) Dược lâm sàng 1 6-10 (13h30) Kiểm nghiệm thuốc 6-10 (13h30) Dược lâm sàng 1 6-10 (13h30) Bào Chế 6-10 (13h30)
D13 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập
KT02 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*