Thời khóa biểu tuần từ 27/2 đến 5/3/2017

Tên lớp
quản lý
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Lớp DD01K9 Sáng Vi sinh – ký sinh trùng 1 – 5 (7h30) Thi lại TACB2 1 – 5 (7h30) Vật lý đại cương 1 – 5 (7h30) Giải phẫu sinh lý 1 – 5 (7h30) Nghỉ ôn thi
CNTTK8 & CNTTK9 Sáng Thi tiếng anh chuyên ngành 2 1 – 5 (7h30) Bảo trì và xử lý sự cố  máy tính 1 – 5 (7h30) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 1 – 5 (7h30) Bảo trì và xử lý sự cố  máy tính 1 – 5 (7h30) Nghỉ ôn thi
D33K8 Chiều Bào Chế 6-10 (13h30) Dược lâm sàng 1 6-10 (13h30) Bào Chế 6-10 (13h30) Dược lâm sàng 1 6-10 (13h30) Tổ chức và quản lý dược 6-10 (13h30)
D13 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập
KT02 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*