Thời khóa biểu tuần từ 6.3 đến 12.3.2017

Tên lớp
quản lý
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Lớp DD01K9 Sáng Thi toán xác suất Tk( ca 1) 1 – 5 (7h30) Thi toán xác suất Tk( ca 2) 1 – 5 (7h30) Nghỉ ôn thi Thi giải phẫu sinh lý( ca 1) 1 – 5 (7h30) Thi giải phẫu sinh lý( ca 2) 1 – 5 (7h30)
CNTTK9 & CNTTK8 Sáng Thi mạng máy tính cơ bản 1 – 5 (7h30) Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thi phân tích và thiết kế hướng đối tượng 1 – 5 (7h30)
D13 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập
KT02 – K7 Sáng Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập Đang  thực tập

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*